Pravidlá ochrany osobných údajov

Webová stránka dovolenka-apartmany-chorvatsko .com a všetky jej ad-domény (ďalej len stránka) zaobchádza s osobnými informáciami používateľov tejto stránky s rešpektom a dôvernosťou a podľa zákona a podniká všetky kroky na zabezpečenie bezpečného uloženia osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa našich pravidiel a podmienok používania vašich osobných údajov, kontaktujte nás.

Použitie informácií

Tieto informácie môžeme použiť pri návšteve, registrácii alebo používaní služieb na stránkach, aby sme vás kontaktovali s cieľom vyjadriť svoj názor na naše služby a občas vás informovali o dôležitých aktualizáciách a nových službách. Akonáhle dostaneme vaše povolenie, môžeme tiež použiť vaše informácie, aby sme vás kontaktovali s podrobnosťami o ďalších službách, ktoré ponúkame.

Dotazy

Po kontakte s majiteľom ubytovania Vám pošleme e-mail so zoznamom ubytovacích kapacít, ktoré vás môžu zaujímať. Môžete aj naďalej dostávať aspoň jeden e-mail za rok. Odber tejto služby môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz v spodnej časti každého e-mailu.

Zozbierané údaje

Aby sme mohli pomôcť rozvíjať a zlepšovať naše služby, môžeme analyzovať zhromaždené informácie, aby sme zistili, ktoré modely môžu byť použité na zlepšenie nášho marketingu.

Ochrana vašich dát

Používame prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov a zabránenie zverejňovaniu tretím stranám bez vášho súhlasu. Naše zariadenia na ukladanie dát sú uložené v bezpečnom zariadení s obmedzeným fyzickým prístupom a používame bránu firewall a ďalšie opatrenia na obmedzenie elektronického prístupu. Všetky zhromaždené informácie sú prísne obmedzené na našich zamestnancov a našu kanceláriu. Údaje sa uchovajú počas primeraného obdobia alebo tak dlho, ako to predpisuje zákon.
Podmienky používania

Webová stránka dovolenka-apartmany-chorvatsko .com a všetky jej addonové domény (ďalej len "stránka") sú súkromným majetkom. Používaním tejto stránky súhlasíte s týmito podmienkami a podmienkami používania.

Osobné použitie

Stránku je možné použiť iba na zobrazenie alebo vyhľadávanie vlastníkov týkajúcich sa dovolenkových nehnuteľností. Použitie na akýkoľvek iný účel okrem vyhľadávania ubytovania, informovanie o ubytovaní alebo rezerváciu je prísne zakázané. Pri zasielaní dopytov bude Vaša e-mailová adresa uložená v našej databáze a my vám zašleme aspoň jeden e-mail za rok na komerčné účely. Vždy sa môžete odhlásiť z tejto služby a váš e-mail bude z našej databázy vymazaný.

Presnosť informácií o ubytovaní a vlastníkovi

Stránky nemôžu zaručiť správnosť informácií v tomto prípade, ceny, obrázky a ďalšie informácie, ktoré sú k dispozícii na našich stránkach, ktoré zadávajú samotní vlastníci ubytovania. Presné informácie o ubytovaní (popis ubytovania, ceny, rezervácie a obrázky) sú zodpovednosťou majiteľov ubytovania. Stránka nepreukázala správnosť každej reklamy, preto odporúčame hosťom, aby si overili správnosť údajov vložených majiteľmi ubytovania a kontaktovali ich. Vlastník stránky nenesie žiadnu zodpovednosť, ak informácie o ubytovaní nezodpovedajú aktuálnej situácii. Táto stránka propaguje iba súkromné ubytovanie na území Chorvátskej republiky.

Zodpovednosť

Vlastník stránky nemôže niesť zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú používaním tejto stránky. Stránky nie sú povinné ponúkať náhradu alebo kompenzáciu za straty, ktoré by ste mohli trpieť prenájmom ubytovania od vlastníkov ubytovania (nájomcov).

Autorské právo

Obsah a softvér na tejto lokalite sú chránené autorskými právami. Okrem osobného použitia sa obsah nesmie používať ani kopírovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu. Akékoľvek neoprávnené používanie akýchkoľvek materiálov na tejto stránke môže porušovať ustanovenia zákona o autorskom práve a súvisiacich právach (NN br. 167/03 i 79/07) a iných predpisov v Chorvátskej republike.

Odkazy na stránky tretích strán

Táto stránka môže obsahovať odkazy na iné spoločnosti alebo jednotlivcov. Tieto odkazy sú len pre vaše informácie a webová stránka nie je zodpovedná za správnosť informácií alebo obsahu týchto stránok. Ak sa rozhodnete pristúpiť na niektorú z webových stránok tretích strán, ktoré sú spojené s týmto webom, urobíte to na vlastné riziko.

Zmena podmienok

Vlastník stránky si vyhradzuje právo zmeniť tieto Podmienky používania a iné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.