Your browser does not support JavaScript! Zásady ochrany osobných údajov | apartmányChorvátsko

Pravidlá ochrany osobných údajov a Podmienky používania

Webová stránka dovolenka-apartmany-chorvatsko.com a všetky jej addonové domény (ďalej len stránka) zaobchádza s osobnými informáciami používateľov tohto webu s rešpektom a dôvernosťou a podľa zákona a berie všetky Kroky na zabezpečenie bezpečného uloženia osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa našich pravidiel a podmienok používania vašich osobných údajov, kontaktujte nás.Použitie informácií

Tieto informácie môžeme použiť pri návšteve, registrácii alebo používaní služieb na stránkach, aby sme vás kontaktovali za váš názor na naše služby a občas vás informovali o dôležitých aktualizáciách a nových službách. Akonáhle dostaneme vaše povolenie, môžeme tiež použiť vaše informácie, aby sme vás kontaktovali s podrobnosťami o ďalších službách, ktoré ponúkame.

Dotazy

Po kontakte s majiteľom ubytovania Vám zašleme e-mail so zoznamom ubytovacích kapacít, ktoré vás môžu zaujímať. Môžete aj naďalej dostávať aspoň jeden e-mail za rok. Odber tejto služby môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz v dolnej časti každého e-mailu.

Zhromaždené údaje

Aby sme pomohli rozvíjať a zlepšovať naše služby, môžeme analyzovať zhromaždené informácie, aby sme zistili, ktoré modely môžu byť použité na zlepšenie nášho marketingu.

Ochrana vašich údajov

Používame prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov a zabránenie odhaleniu tretím stranám bez vášho súhlasu. Naše zariadenia na ukladanie dát sú uložené v bezpečnom zariadení s obmedzeným fyzickým prístupom a používame bránu firewall a ďalšie opatrenia na obmedzenie elektronického prístupu. Všetky zhromaždené informácie sú prísne obmedzené na našich zamestnancov a našu kanceláriu. Údaje sa uchovajú počas primeraného obdobia alebo tak dlho, ako to predpisuje zákon.Podmienky používania

Webová stránka dovolenka-apartmany-chorvatsko.com a všetky jeho adóniové domény (ďalej len "stránka") sú súkromným majetkom. Používaním tejto stránky súhlasíte s týmito podmienkami používania.

Osobné použitie

Stránku je možné použiť iba na prezeranie alebo vyhľadávanie vlastníkov týkajúcich sa dovolenkových nehnuteľností. Použitie na akýkoľvek iný účel okrem vyhľadávania, informovanie o ubytovaní alebo rezerváciu je prísne zakázané. Pri odosielaní otázok bude vaša e-mailová adresa uložená v našej databáze a za komerčné účely vám zašleme aspoň jeden e-mail za rok. Vždy sa môžete odhlásiť z tejto služby a váš e-mail bude z našej databázy vymazaný.

Presnosť informácií o ubytovaní a vlastníkovi

Stránky nemôžu zaručiť správnosť informácií v tomto prípade, ceny, obrázky a ďalšie informácie, ktoré sú k dispozícii na našich stránkach a ktoré zadávajú samotní vlastníci ubytovania. Presné informácie o ubytovaní (popis ubytovania, ceny, rezervácie a obrázky) sú zodpovednosťou majiteľov ubytovania. Miesto nepotvrdilo presnosť každej reklamy, preto odporúčame hosťom skontrolovať správnosť údajov vložených majiteľmi ubytovania kontaktovaním. Vlastník stránky nenesie žiadnu zodpovednosť, ak informácie o ubytovaní nezodpovedajú aktuálnej situácii. Táto stránka propaguje iba súkromné ubytovanie na teritóriu Chorvátskej republiky.

Zodpovednosť

Vlastník stránky nemôže niesť zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú používaním tejto stránky. Táto stránka nemá žiadnu povinnosť ponúknuť náhradu alebo kompenzáciu za straty, ktoré by ste mohli trpieť prenájmom ubytovania od vlastníkov ubytovania (nájomcov).

Autorské právo

Obsah a softvér na tejto stránke je chránený autorskými právami. S výnimkou osobného použitia nesmie obsah používať ani kopírovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu. Akékoľvek neoprávnené používanie akýchkoľvek materiálov na tejto stránke môže porušovať ustanovenia zákona o autorskom práve a súvisiacich právach (NN č. 167/03 i 79/07) a iných predpisov v Chorvátskej republike.Obsah a softvér na tejto stránke je chránený autorskými právami. S výnimkou osobného použitia nesmie obsah používať ani kopírovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu. Akékoľvek neoprávnené používanie akýchkoľvek materiálov na tejto stránke môže porušovať ustanovenia zákona o autorskom práve a súvisiacich právach (NN č. 167/03 i 79/07) a iných predpisov v Chorvátskej republike.

Odkazy na stránky tretích strán

Táto stránka môže obsahovať odkazy na iné spoločnosti alebo jednotlivcov. Tieto odkazy sú len pre vaše informácie a webová stránka nie je zodpovedná za správnosť informácií alebo obsahu týchto stránok. Ak sa rozhodnete pristúpiť k niektorému z webových stránok tretích strán, ktoré sú spojené s touto stránkou, urobíte to len na vlastné riziko.

Zmena podmienok

Vlastník stránky si vyhradzuje právo zmeniť tieto Podmienky používania a iné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.